Легкі - хірургічна анатомія легенів - допомога в лікуванні

Легкі — парні органи, що займають велику частину грудей і заповнюють собою плевральну порожнину. Праве легке ширше і коротше, ніж ліве, що пов'язано сболее високим стоянням правого купола діафрагми та положенням серця, зміщеного вліво.

Лёгкие

У правій легені розрізняють три частки: верхню, середню і нижню (lobus superior, medius et inferior), а в лівому дві частини — верхню і нижню (lobus superior et inferior). Ці частки відділені один від одного глибокими междолевыми щілинами, які найчастіше прорізують товщу легкого від поверхні до воріт. Коса щілина (fissura obliqua) в лівому легкому відокремлює його верхню частину від нижньої, а правом — верхню і середню частки від нижньої. Також в правій легені є горизонтальна щілина (fissura horizontalis), що відходить від косою щілини на зовнішній поверхні легкого і розділяє середню і верхню частки.

Кожна частка складається з декількох бронхолегеневих сегментів — ділянок легеневої тканини, вентильованих бронхом третього порядку (сегментарний бронх), які відділені від сусідніх сегментів сполучною тканиною. Легеневий сегмент має форму піраміди з вершиною зверненої до воріт легені, а основою — до його зовнішньої поверхні.

У кожній легені розрізняють верхівку (apex pulmonis), три поверхні і три краї. Зовнішня, або реберна поверхня (fades costalis), прилегла до ребер, опукла; нижня, або діафрагмальна поверхня (fades diaphragmalica), звернена до діафрагми, увігнута у відповідності з опуклістю діафрагми. Медіальна поверхня легенів (fades medialis) має складну будову. На ній розрізняють передню, медіастинальної частина (pars mediaslinalis), прилеглу до середостіння, і задню, хребетну (pars vertcbralis), звернену до хребців.

Легкі прилягають до різних органів грудної порожнини при цьому будучи відокремлені від них плеврою, а від серця — ще і перикардом. До медіальної поверхні легенів прилягає кілька органів, які залишають на її поверхні відповідні відбитки. Поблизу переднього краю правої легені є невелика вдавлення, обумовлене опуклою стінкою правого передсердя. На лівому легкому подібне вдавлення (impressio cardiaca) обумовлено, головним чином, лівим шлуночком. Назад і догори від серцевих вдавлеиий на обох легень знаходяться поглиблення — ворота легені (hilum pulmonis). У воротах знаходяться анатомічні утворення, складові корінь легені (radix pulmonis), — легенева гіпертензія, легенева ясна, головний бронх і інші більш дрібні структури. Ззаду від воріт легень на медіальній поверхні є борозна, обумовлені приляганням до лівого легкого низхідній аорти, вище — плечі-головиой вени і лівих підключичної і загальної сонної артерій, а до правого легкого — непарної ясні, стравоходу і трахеї. Кпереди від воріт правої легені на медіальній поверхні відзначається вдавлення відповідно до положення верхньої порожнистої вени.

Верхівка кожного легкого, знаходиться під куполом плеври, округлена. Задній край легені (margo posterior) також заокруглений, а передній і нижній край (margo anterior el inferior) загострені.

У терапевтичній та хірургічній практиці важливе значення має скелетотопія легенів. Передні і задні межі легень і плеври майже збігаються. Передня границя лівої легені за наявності на передньому краї глибокої сердечної вирізки (inci-сура cardiaca), починаючи від хряща IV ребра, відхиляється назовні, до лівої среднеключичной лінії і, таким чином, хрящі IV і V ребер не прикриті легеневою тканиною. Нижні межі легень не збігаються з межами плеври, з причини наявності реберно-діафрагмальних плевральних синусів. Нижня межа проходить по хряща VI ребра праворуч по грудинкою, а зліва за окологрудиниой лініях, по среднеключнчной лінії — по верхньому краю VII ребра, по передній пахвовій лінії — по нижньому краю VII ребра, по середній пахвовій лінії — по VIII ребра, по лопатковій лінії — по X ребру, по околопозвоночной лінії — по XI ребра. При глибокому вдиху нижня межа легень опускається по окологрудинной лінії до нижнього краю VII ребра, по околопозвоночной лінії — до верхнього краю XII ребра.

Дивіться також:
Топографічна анатомія грудних м'язів
Хірургічна анатомія молочної залози

Лікування схожих захворювань

Додати коментар
Ваше Ім'я:


Введіть код: