загрузка...

Антибіотикиопис і класифікація антибіотиків - допомога в лікуванні

Рекламний блок
Антибиотики

Опубліковано: 24.04.2015
Ключові слова: антибіотики, класифікація, призначення, дія, інфекції.

Лікування інфекційних захворювань донині є однією з глобальних проблем сучасної медицини, хоча саме тут досягнуті найбільш значні успіхи. Сьогодні знайдені способи боротьби з такими особливо небезпечними інфекціями як холера, віспа, чума, уносившими у минулі часи більше життів, ніж самі кровопролитні війни.

Збудниками інфекційних захворювань можуть бути віруси, бактерії, найпростіші і гриби. Потрапляючи в організм людини, вони роблять на нього багатогранне патогенний вплив, так що без застосування лікарської терапії перемогти інфекцію часто буває просто неможливо.

Принципи антибактеріальної терапії

Згубну дію лікарських препаратів па інфекційне початок визначається терміном хіміотерапія. Важливо, щоб хіміотерапевтичне засіб вибірково повреждало збудника інфекційного захворювання не завдаючи шкоди організму людини (макроорганизму). Далеко не завжди це вдається досягти, однак спроби створити ідеальні хіміотерапевтичні засоби не припиняються.

Існує ряд основних принципів лікування інфекційних хвороб. Серед них:

 • Безпосередній вплив на інфекційне начало (етіотропне лікування).
 • Знешкодження токсинів збудників інфекційних захворювань.
 • Вплив на окремі ланки патогенезу розвиненого захворювання (патогенетична терапія).
 • Підвищення реактивності (опірності) макроорганізму.
 • Вплив на симптоми захворювань (симптоматичне лікування).
 • Успіх лікування інфекційних захворювань неможливий без дотримання наступних правил протимікробної терапії:

 • Лікування необхідно починати якомога раніше, коли мікроорганізми найбільш чутливі до хіміотерапевтичних засобів.
 • При виборі лікарського засобу враховувати чутливість до нього мікроорганізмів. Часто з метою якомога більш раннього початку лікування доводиться призначати препарат до визначення виду збудника та його чутливості. Це - емпіричне лікування.
 • Режим дозування повинен забезпечити терапевтичну концентрацію лікарського засобу в біологічних тканинах і рідинах. З цією метою на початку лікування іноді дають ударну дозу, що перевищує наступні. З тієї ж причини необхідно дотримуватися кратність застосування препарату і приймати його безперервно протягом усього курсу лікування.
 • Дотримання оптимального курсу лікування.
 • Істотну роль грає вибір раціонального шляху введення протимікробних засобів.
 • Епохальною подією в історії боротьби з інфекційними захворюваннями, поряд з відкриттям вакцинації, стала поява антибіотиків. Виявилося, що речовини, що продукуються актиноміцетами (променисті гриби), пліснявими грибами і деякими бактеріями, можуть впливати на інші форми мікроорганізмів, пригнічуючи розмноження (бактеріостатичний ефект), або викликаючи їх загибель (бактерицидний ефект). Таким чином, антибіотики - це речовини біологічного походження, які надають виборче шкідливу або згубну дію на мікроорганізми.

  Класифікація антибіотиків

  Сьогодні арсенал антибіотиків включає сотні препаратів різного походження, механізмів дії та застосування. Зокрема, існують антибіотики не тільки з антибактеріальною дією, але і з протигрибковою і протипухлинною активністю. Необхідність постійної роботи по створенню нових лікарських засобів багато в чому зумовлена порівняно швидким розвитком у мікроорганізмів резистентності (стійкості) до антибіотиків. Встановлено, що чим частіше призначають один і той же препарат, тим вище ймовірність розвитку до нього резистентності. Для зменшення побічних ефектів та попередження стійкості мікроорганізмів краще використовувати монотерапію, тобто лікування інфекційного захворювання яким-небудь одним антибактеріальним препаратом.

  Сучасні антибіотики в значній мірі задовольняють основним вимогу хіміотерапії. Висока вибірковість дії відносно мікроорганізмів і порівняно низька токсичність для людини обумовлені залученням цих лікарських засобів в обмінні процеси, специфічні для бактерій. Часто це стає можливим завдяки структурному схожості молекули антибіотика і молекул сполук, що беруть участь у фізіологічних процесах мікроорганізму. У свою чергу, бактеріальна клітина, є мішенню для дії антибактеріальних засобів, за структурою та функціями істотно відрізняється від клітин макроорганізму. Зокрема, клітини бактерій не містять ядра, тобто є прокариотами, на відміну від містять ядра эукариотических кліток людини.

  Механізми дії сучасних антибіотиків враховують структурні та функціональні особливості бактерій, що дозволяє об'єднати їх у наступні великі групи:

  Антибіотики, що порушують структуру і функцію клітинної стінки бактерій:Антибіотики, що містять у своїй структурі ?-лактамне кільце: пеніциліни, цефалоспорини, карбапенемы, монобактами;Нелактамные антибіотики: фосфоміцин і ристоміцин.Антибіотики, що порушують будову і функцію цитоплазматичної мембрани:Поліміксини;Полиеновые антибіотики;Глікопептиди;Аміноглікозиди.Антибіотики, що порушують синтез РНК: рифампіцин, глікопептиди.Антибіотики, що порушують синтез білка на рівні рибосом:Препарати, що діють на малу (30-S) субодиницю рибосом (аміноглікозиди тетрацикліни);Препарати, що діють на більшу (50-S) субодиницю рибосом: (макроліди, линкозамиды, хлорамфенікол, фузидин).

  Знання механізмів дії антибіотиків необхідно для правильного їх вибору, визначення тривалості курсу лікування, підбору ефективних комбінацій препаратів, а також можливої заміни одного антибіотика іншим препаратом. Зокрема, механізм дії антибактеріальних засобів багато в чому визначає тип викликаються ними ефектів. Так, кошти, які порушують синтез мікробної стінки або функції цитоплазматичних мембран, надають бактерицидну дію, а препарати, що пригнічують синтез нуклеїнових кислот і білка володіють бактеріостатичною активністю.

  Антибактеріальні засоби з бактерицидним типом дії надають швидкий терапевтичний ефект і переважно використовуються при важких інфекціях. Їх застосування рідше супроводжується рецидивами захворювань і випадками носійства. Препарати з більш м'яким бактеріостатичною дією досить ефективні при захворюваннях середнього ступеня тяжкості.

  Антибіотики істотно відрізняються за спектром антимікробної дії (активність щодо певних видів збудників). Так, биосинтетические пеніциліни та макроліди діють переважно на грампозитивні бактерії, а поліміксини - на грамнегативні мікроорганізми. Антибіотики широкого спектра дії (тетрацикліни, аміноглікозиди, полусинтегические пеніциліни, цефалоспорини, карбопенемы, хлорамфенікол) ефективні проти більшості видів бактерій. Антибіотики, які найбільш ефективні у відношенні конкретної інфекції називають основними, антибіотиками вибору.

  Слід зазначити, що нераціональне застосування антибактеріальних засобів широкого спектра дії спричиняє загибель значної частини нормальних симбіонтів, чутливих до препарату, і бурхливе розмноження резистентної до нього флори. Виникають якісні і кількісні зміни видового складу мікрофлори шкірних покривів і слизових оболонок лежать в основі дисбактеріозу.

  Порушення природних асоціацій мікроорганізмів супроводжується бурхливим розмноженням умовно-патогенних мікроорганізмів (Escherichia coli, гриби роду Candida і т. д.). Найбільш распростанен дисбактеріоз кишечника, при якому порушується антагоністична активність нормальної мікрофлори кишечника відносно патогенних і гнильних мікроорганізмів, пригнічується вітамінообразующая і ферментативна функції, що сприяє зниженню резистентності макроорганізму. Поширеним порушенням мікробного ценозу шкіри та слизових оболонок є кандидомикозный дисбактеріоз, що супроводжується переважанням дріжджоподібних грибів роду Candida. Щоб уникнути останнього антибактеріальні засоби широкого спектру дії комбінують з протигрибковими препаратами.

  Постантибіотичний ефект

  Не можна обійти стороною і такий важливий фармакодинамічний фактор багатьох сучасних антибіотиків, як постантибіотичний ефект. Постантибіотичний ефект полягає у збереженні антибактеріальної активності препарату після його відміни. В основі постантибиотического дії протимікробних лікарських засобів лежать наступні особливості їх фармакокінетики:

 • Високі тканинні кониентраиии антибіотика, обумовлені його добрим проникненням у тканини з наступним накопиченням в них.
 • Високі внутрішньоклітинні кониентраиии (у тому числі накопичення ряду антибактеріальних засобів в імунокомпетентних клітинах, які доставляють препарат у вогнище інфекції).
 • Повільне вивільнення з клітин дозволяє довгостроково зберігати ефективні внутрішньоклітинні та тканинні концентрації препарату.
 • Стимуляція захисних сил організму, пов'язана з імуномодулюючими властивостями протимікробного засобу.
 • У ряді випадків постантибіотичний ефект обумовлений персистуючим придушенням життєдіяльності мікробів після їх контакту з антибактеріальним препаратом.
 • Виражається постантибіотичний ефект в одиницях часу (хвилинах або годинах). Постантибіотичний ефект дозволяє не тільки використовувати режим одноразових введень препарату, але і більш терпимо ставитися до суворого дотримання кратності введення антибіотика. Найбільш вираженим постантибіотичний дією володіють макролідні антибіотики, особливо представники останнього покоління.

  Значний постантибіотичний ефект характерний для карбапенеми та сучасних аміноглікозидів. Меншою мірою виражений у фгорхинолонов і практично відсутня у ?-лактамних антибіотиків та полимиксинов.

  Джерела:
  1. Лекції з фармакології для вищої медичної та фармацевтичної освіти / В. М. Брюханов, Ф. Я. Звєрєв, В. о. Лампатов, А. Ю. Жаріков, О. С. Талалаєва - Барнаул : изд-во Спектр, 2014.
  2. Фармакологія з рецептурою / Гаевый М. Д., Петров в. І., Гайова Л. М., Давидов В. С., - М: ІКЦ Березень, 2007.

  Рекламний блок


  Лікування схожих захворювань
 • Лікування амебіазупротівоамебние засоби - допомога в лікуванні
 • Оксазолидинонымеханізм дії - допомога в лікуванні
 • Будь приймати антибіотики при бронхіті - (сайт лікування)
 • Антибіотики нового покоління при пневмонії - (сайт лікування)
 • Якісь антибіотики пити при бронхіті - (сайт лікування)
 • Найкращі ліки від простатиту - (сайт лікування)
 • Якісь антибіотики пити при пневмонії - (сайт лікування)
 • Ліки для лікування простатиту - (сайт лікування)
 • Антибіотики при гаймориті, які антибіотики вибрати?

 • Додати коментар
  Ваше Ім'я:


  Введіть код: